𝐌𝐄𝐃𝐈𝐂𝐀𝐋-Y tế chính hãng

𝐌𝐄𝐃𝐈𝐂𝐀𝐋-Y tế chính hãng

Là shop cung cấp các thiết bị y tế/ y khoa chính hãng chăm sóc sức khỏe tại gia đình từ các hãng nỗi tiếng và uy tín trong nước và thế giới - Omron healthcare - Vớ Y khoa Jobs của Mỹ - Máy trợ thính Mimitakara Nhật Bản - Microlife - Beurer - Homedics - Jumper - salter - United medicare - Yuwell - Starbalm 𝐌𝐄𝐃𝐈𝐂𝐀𝐋-𝐓𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐛𝐢̣ 𝐘 𝐭𝐞̂́ 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐡𝐚̃𝐧𝐠 đồng ý xuất hóa đơn cho các đơn vị yêu cầu xuất hóa đơn

4.9/5

Đánh giá

72.058

Theo Dõi

85%

Phản Hồi

Mã giảm giá

𝐌𝐄𝐃𝐈𝐂𝐀𝐋-Y tế chính hãng

Giảm 5k

Đơn từ 0k

HSD: 6.6.2023

𝐌𝐄𝐃𝐈𝐂𝐀𝐋-Y tế chính hãng

Giảm 50%

Đơn từ 0k

HSD: 6.6.2023

𝐌𝐄𝐃𝐈𝐂𝐀𝐋-Y tế chính hãng

Giảm 10%

Đơn từ 0k

HSD: 6.6.2023

𝐌𝐄𝐃𝐈𝐂𝐀𝐋-Y tế chính hãng

Giảm 10%

Đơn từ 50k

HSD: 6.6.2023

𝐌𝐄𝐃𝐈𝐂𝐀𝐋-Y tế chính hãng

Giảm 10%

Đơn từ 50k

HSD: 6.6.2023

𝐌𝐄𝐃𝐈𝐂𝐀𝐋-Y tế chính hãng

Giảm 10%

Đơn từ 50k

HSD: 30.6.2023

𝐌𝐄𝐃𝐈𝐂𝐀𝐋-Y tế chính hãng

Giảm 10%

Đơn từ 100k

HSD: 6.6.2023

𝐌𝐄𝐃𝐈𝐂𝐀𝐋-Y tế chính hãng

Giảm 10%

Đơn từ 100k

HSD: 30.6.2023

𝐌𝐄𝐃𝐈𝐂𝐀𝐋-Y tế chính hãng

Giảm 6%

Đơn từ 200k

HSD: 30.6.2023

𝐌𝐄𝐃𝐈𝐂𝐀𝐋-Y tế chính hãng

Giảm 12%

Đơn từ 400k

HSD: 5.6.2023

𝐌𝐄𝐃𝐈𝐂𝐀𝐋-Y tế chính hãng

Giảm 12%

Đơn từ 400k

HSD: 6.6.2023

𝐌𝐄𝐃𝐈𝐂𝐀𝐋-Y tế chính hãng

Giảm 12%

Đơn từ 400k

HSD: 6.6.2023

Sản phẩm

Máy đo đường huyết MICROLIFE DiaRite BGM  - MEDICAL
(718)
1.350.000₫ -49%

688.000

Đã bán 61