Vietlifenano_Official

Vietlifenano_Official

Vietlife Nano là Công ty Dược phẩm Việt Nam tiên phong trong “Ứng dụng Công nghệ Nano” phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Thành tựu nghiên cứu của Vietlife Nano dựa trên việc Nano hóa các dược chất tự nhiên, mở ra cơ hội mới cho xuất khẩu Dược liệu công nghệ cao của Việt Nam và là bước đột phá trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng với các dược chất tự nhiên An toàn – Hiệu quả.

4.9/5

Đánh giá

6.228

Theo Dõi

67%

Phản Hồi

Mã giảm giá

Vietlifenano_Official

Giảm 50k

Đơn từ 1000k

HSD: 31.1.2023

Vietlifenano_Official

Giảm 100k

Đơn từ 2000k

HSD: 31.1.2023

Vietlifenano_Official

Giảm 200k

Đơn từ 3000k

HSD: 31.1.2023

Vietlifenano_Official

Giảm 500k

Đơn từ 5000k

HSD: 31.1.2023

Sản phẩm